Wat is BENG?

In BENG wordt de energieprestatie van een gebouw uitgedrukt

met drie indicatoren:

 

BENG 1. Energiebehoefte: de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling uitgedrukt in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf. Aandachtspunten: stedenbouwkundig ontwerp, oriëntatie, compact ontwerp, schilisolatie, luchtdichtheid, zomernachtventilatie, ventilatiesysteem en zonwering.

 

BENG 2. Primair energiegebruik: de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties. Let op: voor netstroom wordt het rendement van elektriciteitsproductie verrekend. Aandachtspunten: effi te installaties, warmteafgifte op lage temperatuur, warmwater met korte leidingen en warmteterugwinning en toepassing van hernieuwbare energie (ook BENG 3).

 

BENG 3. Aandeel hernieuwbare energie: het percentage (in procenten) hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Aandachtspunten: toepassing van PV, zonneboiler, bodemenergie, omgevingswarmte, biomassa en externe warmtelevering (mits hernieuwbaar).

 

Woningen en woongebouwen

–          BENG 1. Energiebehoefte ≤ 25 kWh/m2.jr

–          BENG 2. Primair energiegebruik: ≤ 25 kWh/m2.jr

–          BENG 3. Aandeel hernieuwbare energie: ≥ 50%

 

De minimale Rc- isolatiewaarde voor woningen en woongebouwen.

       Vloerisolatie minimaal 3,50 m2K/W

       Dakisolatie  minimaal 6,00 m2K/W

       Buitenmuren Rc 4,50 m2K/W